خرید و سفارش بازدید پاپ آپ ایرانی

پاپ آپ ایرانی نسخه ارتقا یافته از پاپ آپ است و ویژگی های منحصر به فرد آن در واقعی، و غیر قابل بلاک، و ایرانی بودن بازدیدها در تمام مرورگرها است. خرید بازدید واقعی پاپ آپ ایرانی باعث افزایش بازدید واقعی سایت و در نتیجه ارتقا رتبه سایت در الکسا می شود .

بسته 1000 تایی

30,000تومان

1,000 بازدید کننده واقعی
رشد سریع در الکسا
افزایش رتبه سایت در الکسای ایران
بازدید ها بدون تکرار و واقعی
بازدید با آی پی های ایرانی
قابلیت انتخاب سیستم عامل
ارسال بدون محدودیت از لحظه فعالسازی

بسته 2000 تایی

60,000تومان

2,000 بازدید کننده واقعی
رشد سریع در الکسا
افزایش رتبه سایت در الکسای ایران
بازدید ها بدون تکرار و واقعی
بازدید با آی پی های ایرانی
قابلیت انتخاب سیستم عامل
ارسال بدون محدودیت از لحظه فعالسازی

بسته 5000 تایی

120,000تومان

5,000 بازدید کننده واقعی
رشد سریع در الکسا
افزایش رتبه سایت در الکسای ایران
بازدید ها بدون تکرار و واقعی
بازدید با آی پی های ایرانی
قابلیت انتخاب سیستم عامل
ارسال بدون محدودیت از لحظه فعالسازی

بسته 10000 تایی

240,000تومان

10,000 بازدید کننده واقعی
رشد سریع در الکسا
افزایش رتبه سایت در الکسای ایران
بازدید ها بدون تکرار و واقعی
بازدید با آی پی های ایرانی
قابلیت انتخاب سیستم عامل
ارسال بدون محدودیت از لحظه فعالسازیسایر ویژه گی های افزایش بازدید پاپ آپ